Vanaf 13 januari 2019 kunnen bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in Amsterdam Oud-Oost hier terecht om met elkaar informatie te delen. De huidige websites https://dapper-buurtbalie.nl/ en https://buurtbalietransvaal.nl/ zijn onder die naam opgehouden te bestaan, en alle bestaande inhoud is nu hier terug te vinden.

Ook iedereen uit de Weesperzijde, Oosterparkbuurt en Oostpoort is uitgenodigd om van deze website gebruik te maken. 

Vandaag in Oud-Oost