84 projecten

KARIMA's Caravan voor ontmoetingen in de Transvaal op het Krugerplein

Update: Helaas uitgesteld door de nieuwe corona-maatregelen. We hopen zodra het kan actief te worden...

Groene weken - Groen dichtbij

Samen vullen we de bloembedden op het Boerhaaveplein voor een mooier, groener en veiliger plein!

De ...

Weggeefwinkel Dapperbuurt

Vanaf 4 juni heeft de Dapperbuurt haar eigen weggeefwinkel, die voorlopig gevestigd is in Jungle Ams...

1 update

DAPPERBUURTKRANT

Sinds kort heeft de Dapperbuurt haar eigen openbare muurkrant. Het is een medium voor de buurt, waar...

1 update

GOEDEMORGEN AMSTERDAM OOST!

Je hoeft Amsterdam maar uit te gaan en je merkt dat mensen veel aardiger tegen elkaar zijn. Ze groet...

1 update

FIXbrigade helpt gratis je huis te isoleren

De FIXbrigade van de Jungle isoleert gratis je huis!
Woon je in Amterdam Oost?
Heb je een laag inkom...

Blijf Lekker Thuis

Blijf lekker thuis is een serie videos van 5 kunstenaars van de KRIMP Club, kunstenaars uit Amsterda...

1 reactie

Hulp bij het schrijven van een ondernemersplan

In november starten er studenten van de lerarenopleiding Bedrijfseconomie met een opdracht bij BOOT....

Expositieruimte zoekt kunstenaars, creatieven, illustratoren, fotografen

Ben je kunstenaar, creatief talent, illustrator, fotograaf, vormgever en wil je graag je werk een ke...

Onzinnige Projecten

Hoe leuk is het om sommige beelden aan te kleden in het Oosterpark. Het is maar voor heel even. Alle...

Kleur Mee, Maak Af en Geef Door

Kleur platen om in te kleuren, Afmaak platen om af te maken en Doorgeef schilderijen om door te geve...

Buurtbalie Transvaal

Op de Buurtbalie Transvaal kunnen alle bewoners en organisaties hun activiteiten op de online agenda...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

3 updates

SYNC, kick-off 23 mei

Vol trots kondigen wij de officiele kick-off van het SYNC Project aan, het nieuwe project van ViiA!

...

Afstudeeronderzoek Wandelen door Oud-Oost

Beste medebewoners van Oud-Oost,

Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik op zoek naar mensen die met mij...

Adoptiecafé Open Gespreksbijeenkomst

Eén keer in de drie maanden organiseert Adoptiecafé een Open Gespreksbijeenkomst. Iedereen die zich aa...

Pia zet koers met School @ Sea

Mijn naam is Pia Groeneveld, ik ben zestien jaar, en een leerlinge op het Barlaeus Gymnasium in Amst...

ANWB AutoMaatje

Met ANWB AutoMaatje vervoeren bewoners van stadsdeel Oost hun minder mobiele buurtgenoten met hun ei...

VERDUURZAAM JE VvE

Er gaat veel veranderen in Nederland. Huiseigenaren, huurders, woningcorporaties worden gestimuleerd...

Transgender Vlaggenproject - Let's wave the Trans Flag In Amsterdam

Transgender personen kunnen te maken krijgen met vooroordelen en discriminatie, zoals ongelijke beha...

Adoptiecafé bijeenkomst Amsterdam

Met andere geadopteerde mensen in gesprek gaan. Elke keer weer een ander thema, een ander onderwerp,...

INFOPUNT DUURZAAMHEID

Vanaf september kun je elke vrijdag terecht bij het infopunt duurzaamheid in Jungle Amsterdam, Tweed...

BUURTMOESTUINTJES IN DE DAPPERBUURT

We weten het inmiddels allemaal wel. Tuinieren is gezond, met je handen in de aarde bezig zijn, zelf...

AED's in Transvaal

In Transvaal zijn geen AED's (Automatische Externe Defibrillator) aanwezig die binnen 6 minuten kunn...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

10 reacties

1 update

Project In Je Kracht

“Taalles, Gezonde leefstijl en Empowerment”

Wat wil ik met mijn leven en waar ben ik nou goed in? Hoe ...

Biko kinderaktiviteiten

Help je mee een mooi kinderprogramma neer te zetten in Transvaal?


In Biko gaan ouders en buurtbewone...

Toneelcursus voor volwassenen

Schrijf je invoor de nieuwe toneelcursus van regisseur en speldocent Mariken Bijnen 
 
Na twee geslaagde basiscursussen is het tijd voor een gevorderden cursus. De cursus bestaat uit 12 lessen en is gesch...

1 update

Netwerkbijeenkomsten

In 2020 willen we zoveel mogelijk met bewoners van Oud-Oost in gesprek gaan over de buurt. De opgave is om juist ook de mensen te spreken die moeilijk te bereiken zijn en die niet of onvoldoende verte...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Begeleiden partners Dapper Durven Doen

De drie grootste winkelpandeigenaren van de Dapperbuurt (Ymere, De Key en gemeente Amsterdam) hebben een gezamenlijke ambitie uitgesproken om de komende jaren samen op te trekken in de verbetering van...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

2 updates

Activiteiten van het Dapperhart

Het Dapperhartteam stimuleert en faciliteert de cocreatie in de Dapperbuurt vanuit Dapperplein 45. Het team voert gesprekken in de buurt en organiseert activiteiten met de bewoners en ondernemers. Op ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Aanpak panden gemeente Amsterdam

In het ambitiedocument Dapper Durven Doen is het bedrijfsmatig vastgoedbezit van de drie deelnemende partijen beoordeeld op diverse aspecten. Een deel van de panden in gemeentelijk bezit wordt, net al...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Dagbesteding nieuwe stijl

Sinds 2016 bestaat er een werkgroep die zich bezighoudt met de integrale aanpak van alocholisten en drugsverslaafden in en rondom het Oosterpark. Deze werkgroep bestaat uit politie, GGD, Jellinek Outr...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Pleinenaanpak

Het budget voor de pleinen is flexibel inzetbaar in heel Oud-Oost, met twee focusplekken: de Joubertstraat en de Roomtuintjes. Doel van dit algemene budget is om samen met de jeugd, volwassen bewoners...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Vreedzaam in Transvaal- en Dapperbuurt

Door actieve buurtbewoners, ouders onder de moskeebezoekers en ouders die met hun kinderen frequent het Joubertplein bezoeken te trainen en begeleiden volgens de Vreedzaam-methodiek, ontstaat er een v...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Samenwerking verbeteren van alle partijen in en rond het Oosterpark

Met 5,3 miljoen bezoekers per jaar is het Oosterpark het drukst bezochte park van Amsterdam-Oost. Het Oosterpark is een plek om te ontspannen, te sporten en elkaar te ontmoeten, maar tegelijkertijd oo...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Lotingstafels

In het discours over onze huidige electorale representatieve democratie wordt vaak gezegd dat een grote groep mensen zich niet vertegenwoordigd en gehoord voelt. Deze mensen worden wel de zwijgende me...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Evaluatie zomerrecreatie Weesperzijde

Een groep van 35 hbo-studenten Recht en Sociaal Juridische Dienstverlening heeft gekozen voor een nieuwe minor die specifiek gaat over toezicht, straffen en gedrag.
Deze studenten verkennen de mogeli...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

2 updates

Ondernemers versterken

De Eerste Oosterparkstraat ondergaat een metamorfose. Ondernemers in de Eerste Oosterparkstraat zijn een belangrijke factor voor de uitstraling van de buurt en het veiligheidsgevoel van bewoners en be...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Samenleven in de Transvaalbuurt

Door de snelle ontwikkeling van Amsterdam is samenleven in stad, buurt, straat of portiek aan het veranderen. Wat dat betekent voor de Transvaalbuurt, en met name voor kwetsbare bewoners, willen we sa...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Netwerkbijeenkomsten

In 2020 willen we zoveel als mogelijk met bewoners van Oud-Oost in gesprek gaan over de buurt. De opgave daarbij is om juist ook de mensen te spreken die moeilijk te bereiken zijn en die niet of onvol...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

1 update

Een GGZ-vriendelijke buurt

In Oud-Oost wonen relatief veel mensen met een psychische aandoening. In de kwetsbare buurten van Oud-Oost – de Transvaalbuurt en de Dapperbuurt – worden veel mensen gehuisvest die onder begeleiding e...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Makkie

Makkies kun je verdienen door vrijwilligerswerk te doen voor een buurtbewoner of een organisatie in de buurt. Met elk uur vrijwilligerswerk verdien je één Makkie. Zo help je de buurt, je buren én jeze...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Schone Dapperbuurt

In de Dapperbuurt is veel dagelijkse overlast door vuil in de straten. De markt produceert een flinke berg afval. Voor een groot deel wordt dat afval iedere dag keurig opgeruimd. Toch waait er dagelij...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Cofinanciering voor een groene buurt

In Oud-Oost gaan we in 2020 een aantal stukken van de openbare ruimte vergroenen, samen met de bewoners en ondernemers. In elk geval wordt gewerkt aan:

  • Steve Bikoplein (groene muur)
  • Krugerplein
  • Kraai...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Uitvoeren nieuw beheerplan Oosterpark

Er zijn beheerplannen opgesteld voor de dienst van de afdeling Groen, Flora en Fauna, die ook verantwoordelijk is voor het Oosterpark. Het gaat in deze plannen over de standaardwerkzaamheden voor groe...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Veiligheids- en leefbaarheidsschouwen in de buurten van Oud-Oost

In Oud-Oost is een aantal plekken bekend en berucht om de overlast die er veroorzaakt wordt. Deze overlast is vaak verbonden met drugsgerelateerde criminaliteit. De overlastplegers zijn veelal bekende...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Er zijn nog 39 meer projecten.Toon me de rest