Nieuw bericht

Onbeperkt Oost zoekt enthousiaste leden voor haar werkgroep toegankelijkheid

geplaatst op 18 november 2019, 14:18 uur, door Frits Wegenwijs

De werkgroep toegankelijkheid schouwt de openbare ruimte en de toegankelijkheid van openbare gebouwen en winkels in stadsdeel Oost voor mensen met een fysieke beperking. We geven (o)ngevraagde adviezen aan het stadsdeel en de centrale stad (zie www.onbeperktoost.nl). We zoeken iemand die oog heeft voor de toegankelijkheid van Amsterdam Oost voor alle gebruikers met beperkingen en die affiniteit heeft met de ruimtelijke inrichting van ons stadsdeel. De werkgroep bestaat uit vijf leden en vergadert tweewekelijks op vrijdagmiddag. Daarnaast schouwen we regelmatig gesignaleerde knelpunten. Informatie is te krijgen op 0649619643 of via onbeperktoost@gmail.com.