Organisatie

Cultopia Events

Non-profit, Vereniging / club, Informele groep

Cultopia Events bedenkt, organiseert en promoot culturele evenementen met een sociaal maatschappelijke invalshoek. Voor iedereen, door iedereen. Jampot Jamsessie, Arto Comedy, Schoonheid & Troost Live Online, StoryNight, Salon Come Together, FilmClub en Politiek In De Wijk zijn lopende Cultopiaprojecten. Aan Freedom Fighters Festival, I AM/In Arren Moede en Internationale Vrouwendag Amsterdam Oost levert zij jaarlijks programmerings- en communicatiediensten. Voor het bewonersinitiatief Indische Buurt Communities voert Cultopia de communicatie.

Deel dit: